Biografie

Cynthie van Eijden, geboren in 1970, is werkzaam als componiste, docente muziektheorie aan de afdeling Jong KC van het Koninklijk Conservatorium en docente voor de vakken Tonsatz, Kompositionstechniken der neuen Musik, Gehörbildung en piano-improvisatie aan de Hochschule für Musik und Tanz Köln, afdeling Aachen.
Zij studeerde af in de hoofdvakken piano (1995), compositie (1998 aan het Koninklijk Conservatorium) en theorie (2008 aan het Koninklijk Conservatorium). Met een beurs van het Fonds voor de Podiumkunsten studeerde zij van 1998 tot 2001 compositie bij Wolfgang Rihm, waar zij het Künstlerisches Aufbaustudium afsloot.
Vanaf 1997 worden haar composities in binnen- en buitenland uitgevoerd, onder meer door het Nederlands Balletorkest (Project Jonge Componisten 1997), het NSK, het Zephyr Kwartet, de Berliner Philharmoniker en het Schönberg Ensemble.
Tot circa 2010 vertoonden haar werken een sterke invloed van de Avant-garde, waarmee zij probeerde een compromis te sluiten tussen haar muzikale idealen en die van de nieuwe-muziek-wereld. In haar huidige werk laat zij deze invloed los en kiest voor een geheel eigen richting, waarin eigenschappen van de muziek die in de Avant-garde soms werden vermeden, zoals natuurlijkheid in de klank, herkenbaarheid van melodieën en persoonlijke expressie in het musiceren, op een vernieuwende manier weer tot ontwikkeling komen.